Atracții TuristiceBucovinaInformații TurismTurism

Bisericile din Bucovina

...bisericile cu fresce interioare şi exterioare din Bucovina, sunt unice in Europa.

Bisericile din Bucovinabisericile cu fresce interioare şi exterioare din Bucovina sunt unice în Europa, motiv pentru care bisericile din Bucovina au fost declarate monumente UNESCO. Ridicate mai ales de voievozii moldavi din familia Muşatinilor, aceste splendide mănăstiri serveau drept necropole domneşti.

Stefan cel MarePotrivit cronicarului lon Neculce, Ştefan cel Mare (1457-1504), „zidul de apărare al creştinătăţii; după fiecare din bătăliile purtate cu turcii, ungurii şi polonii în cei 47 de ani de domnie, ar fi construit câte o biserică sau mănăstire. Domnia lui Petru Rareş (1527-1538, 1541-1546) a continuat tradiţia marelui voievod Ştefan, dovedind fidelitate faţă de arta bizantină, dar şi deschidere către valorile culturii umaniste şi ale artei Renaşterii.

Fenomenul artistic cel mai reprezentativ şi mai original este pictarea integrală a faţadelor bisericii cu fresce infăţişând ample ansambluri iconografice. Biserica din Pătrăuţi. (12 km de Suceava) a fost ctitorită de Ştefan cel Mare în anul 1487. Construcţia de mici dimensiuni, de plan triconc, cu turlă pe naos, păstrează în intregime pictura originală. Impresionează în special tabloul votiv, o realizare artistică de excepţie, şi pictura scenei reprezentând Cavalcada Sfintei Cruci, o evidentă aluzie antiotomană.

Ştefan cel Mare a pus biruinţele în luptele purtate nu pe seama iscusinţei sale, ci a voii şi puterii lui Dumnezeu.

În curtea bisericii, lângă peretele sudic se află o masă rotundă, formată din două lespezi de piatră, în jurul căreia sunt dispuse mai multe pietre, asemenea unor scaune; se spune că acest ansamblu datând din vremea lui Ștefan cel Mare l-ar fi inspirat pe Brăncuşi in realizarea Mesei Tăcerii. Biserica Tăierea Capului Sfântului loan Botezătorul (1503) din satul Arbore (32 km de Suceava) făcea parte din curtea boierească a lui Luca Arbore, pârcălab de Suceava în vremea lui Ştefan cel Mare.

Pictura exterioară a fost realizată in 1541 de Dragoş Coman din laşi, socotit „un adevărat Pisanello al Moldovei, cel mai mare artist al Orientului ortodox din secolul al XVI-lea”. În pronaos se află mormântul ctitorului, cel mai reprezentativ monument funerar in stil gotic târziu din întreaga Moldovă si Bisericile din Bucovina.

Bisericile din Bucovina – Mănăstirea Voroneţ

Mănăstirea VoroneţMănăstirea Voroneţ (5 km de Gura Humorului, oraş situat la 47 km de Suceava) este socotită o „adevărată Capelă Sixtină a Orientului. Faţada vestică a acestei remarcabile ctitorii din 1488 a lui Ştefan cel Mare este acoperită în întregime de scena Judecaţii de Apoi, pe peretele sudic este reprezentat Arborele lui Leseu, alături de care apar portrete ale filozofilor Platon şi Aristotel, iar in partea superioară a zidului nordic puteţi vedea scene precum Păcatul lui Adam, Adam ară, Eva toarce lâna (Facerea lumii), Zapisul lui Adam şi Vamile Vazduhului.

Frescele au fost realizate după 1547, la iniţiativa mitropolitului Grigorie Roşca, în inconfundabilul şi unicul fond albastru, ajuns de mult celebru… Originea „albastru-lui de Voroneţ” nu a fost elucidată pe deplin nici până în prezent. Se ştie că ar conţine azurit (carbonat bazic de cupru), însă ce îi conferă rezistenţa nemaipomenită peste secole tot nu s-a aflat. Remarcabil este şi faptul că meşterii au introdus in compoziţie elemente folclorice şi motive tradiţionale (instrumente muzicale moldoveneşti, precum buciumul şi cobza, ştergare, veşminte populare, peisaje locale).

Tot in categoria „Bisericile din Bucovina„, face parte și Mănăstirea Humor (6 km de Gura Humorului) este unul dintre cele mai reprezentative monumente ale artei medievale româneşti. A fost înălţată în anul 1530 de logofătul Toader Bubuiog, comandantul artileriei lui Petru Rareş. Păstrează admirabilele fresce exterioare executate în spiritul tradiţiei bizantine, în 1535, de Toma Zugravul din Suceava. Culoarea predominantă este roşu-cărămiziu, care o individualizează cromatic de alte lăcaşuri de cult.

Mănăstirea Humor

Sunt reprezentate Acatistul Bunei Vestiri, Viaţa Sf. lerarh Nicolae, Asediul Constantinopolului, pe faţada sudică, Arborele lui leseu, pe faţada nordică, Judecata de Apoi, pe faţada vestică, iar în labsidele laterale se desfăşoară o procesiune de sfinţi, îngeri, profeţi, apostoli, ierarhi, martiri şi cuvioşi (Cinul). În gropniţă (camera tombală situată între pronaos şi naos) a fost pictată Fuga din Egipt. La cca 300 m depărtare se mai pot vedea ruinele bisericii vechi, ridicate in 1415, in vremea lui Alexandru cel Bun.

Manastirea MoldoviţaMoldoviţa (la 36 km de Gura Humorului şi 25 km de Câmpulung Moldovenesc), ctitorie din 1532 a lui Petru Rareş, este una dintre cele mai frumoase biserici cu fresce exterioare ale Bucovinei. Se remarcă prin frescele ei, executate de Toma din Suceava în 1537, în nuanţe de roşu-brun. Cea mai cunoscută dintre scenele exterioare este Asediul Constantinopolului, de pe fațada sudică, aluzie la lupta antiotomană din acea epocă.

Pe peretele nordic au fost infăţişate scene din viaţa Maicii Domnului, Predica Apostolilor şi Vămile Văzduhului, pe cănd faţada vestică este dedicată Judecăţii de Apoi. Biserica se mai remarcă prin pridvorul monumental deschis, cu cinci arcade mari, şi prin tainiţa de deasupra gropniţei (camera mormintelor). Este inconjurată de ziduri înalte de peste 6 m, care îi dau un aspect de fortăreaţă.

Nu rataţi o plimbare cu mocăniţa din localitatea Moldoviţa, aflată la o depărtare de 5 km de mănăstire, până la Argel, pe vechea linie forestieră cu ecartamentului ingust. Mănăstirea Probota (la 5 km de Dolhasca şi 27 km de Fălticeni), înălţată în 1530 de Petru Rareş, este una dintre cele mai reuşite realizări ale artei constructive feudale moldoveneşti, reprezentativă pentru secolul al XVI-lea. Biserica mănăstirii a fost pictată atât în interior, cât şi la exterior în 1532, în stilul epocii lui Petru. Vizitati bisericile din Bucovina și cu siguranța veți ramâne cu amintiri plăcute!

Advertoriale

Articole și documentații din diverse domenii de activitate. Suntem specializați în servicii de optimizare SEO, promovare și servicii de link building. Compania noastră deține peste 90 de website-uri din diverse domenii de activitate.

Articole recomandate

Back to top button